Oferujemy usługi serwisu technicznego komór laminarnych , w szczególności boksów cytostatycznych i mikrobiologicznych komór laminarnych typu BIOHAZARD - urządzeń, które zapewniają czyste pole pracy, chronią produkt i otoczenie oraz gwarantują bezpieczeństwo personelowi obsługującemu podczas wykonywania prac mikrobiologicznych, biochemicznych i biotechnologicznych.
www.galma.eu  ← Kliknij tutaj, żeby zmienić ten tekst :)
Oferujemy usługi serwisu technicznego komór laminarnych , w szczególności boksów
cytostatycznych i mikrobiologicznych komór laminarnych typu BIOHAZARD - urządzeń, które
zapewniają czyste pole pracy, chronią produkt i otoczenie oraz gwarantują bezpieczeństwo
personelowi obsługującemu podczas wykonywania prac mikrobiologicznych, biochemicznych
i biotechnologicznych.